Tijden en tarieven

Openingstijden Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal “Het Paleis” is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Het is mogelijk om de peuterspeelzaal te combineren met kinderopvang en zo de ochtend te verlengen of misschien zelfs een middag erbij te nemen.

De minimale afname peuterspeelzaal is 2 ochtenden. Vanuit pedagogisch oogpunt is het goed dat u uw peuter 2 ochtenden naar de peuterspeelzaal brengt, uw peuter krijgt zo de gelegenheid te wennen aan de ochtendinvullingen, programma`s en natuurlijk de peuterleidsters.


VVE, Voor en Vroegschoolse Educatie.

Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om bijvoorbeeld een grotere ontwikkeling door te maken op het gebied van woordenschat. Op het consultatie bureau wordt dit samen met u besproken en uw kind kan dan een VVE indicatie krijgen. Met deze indicatie heeft uw kind recht op minimaal 16 uur peuterspeelzaal om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.


Tarieven

De tarieven zijn inclusief: Luiers
eten en drinken
Vers fruit
Koekje/soepstengel
Sudocreme, zonnebrandcreme etc.

Tarieven voor NIET werkende ouders

De kosten voor peuterspeelzaal worden voor het grootste gedeelte vergoed door de gemeente Almelo, van u wordt alleen een inkomens afhankelijke ouderbijdrage verwacht.
Het Paleis regelt de subsidie regeling met de gemeente Almelo, u hoeft niets zelf te regelen! De hoogte van deze ouderbijdrage is gekoppeld aan uw inkomen volgens onderstaande tabel:

Ouderbijdrage tabel

Ouderbijdrage tabel 2021
Bruto jaarinkomen lager dan ouderbijdrage per maand
1  €                           -  €               14.000  €                              5,00
2  €                  14.000  €               21.000  €                            10,00
3  €                  21.000  €               24.999  €                            15,00
4  €                  25.000  €               29.999  €                            22,30
5  €                  30.000  €               34.999  €                            27,60
6  €                  35.000  €               39.999  €                            33,30
7  €                  40.000  €               49.999  €                            38,60
8  €                  50.000  €               70.000  €                            48,50
9  €                  70.000  €             100.000  €                            74,30
10  €                100.000           hoger  €                            91,50

Eventuele extra dagdelen die onder VVE vallen, zijn gratis en worden volledig vergoed door de gemeente Almelo. Het Paleis regelt de subsidie met de gemeente Almelo, u hoeft daar zelf niet achteraan!


Tarieven voor WERKENDE ouders:

Ons tarief per 01-01-2022:

€8,50 per uur voor kinderen waarvan beide ouders inkomen uit werk hebben.

We zijn erg blij dat ook de tarieven voor het komende jaar binnen de maximale grens vallen waarvoor de kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald.

De overheid betaalt u een groot gedeelte (inkomensafhankelijk) weer terug.
Op de website van de belastingdienst kunt u een berekenprogramma downloaden waar u precies kunt berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Eventuele afname van extra uren gaat tegen het KDV tarief, zie "tijden en tarieven KDV"
Voor een exacte offerte kunt via het inschrijvingsformulier uw gegevens invullen.
U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.